Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm, không làm thì nghỉ

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần giải quyê’t khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp là “không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm”.

Ngày 28-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao và một số nhiệm vụ trọng tâm để tạo đột pha’ trong pha’t triển kinh tế đất nước thời gian tới.

Tại cuộc họp, Bộ KH-ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng chiê’n lược, quy hoạch kế hoạch và các cơ chế, chính sách điều hành pha’t triển kinh tế xã hội; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Bộ KH-ĐT cũng đang xây dựng Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyê’t Đại hội Đảng lần thứ XIII, trình Chính phủ trong tháng 5 và các kế hoạch pha’t triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội theo quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ảnh: VGP

Trong bối cảnh d.ị.ch C.o.v.i.d-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết bộ đang nghiên cứu, xây dựng đề xuất các chính sách, giải pha’p hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng còn gặp khó khăn bởi d.ị.ch. Cùng với đó, bộ đề ra các giải pha’p để tận dụng tối đa cơ hội, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trình Chính phủ trong tháng 5-2021. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã báo cáo Thủ tướng nhiều nội dung q.u.a.n t.r.ọ.n.g khác.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính k.i.n.h h.o.à.n.g giá cao và cơ bản đồng ý nội dung báo cáo, kiến nghị của Bộ KH-ĐT, ý kiến của các đại biểu dự họp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần chung là phải pha’t huy thành tích đã đạt được để làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ cho năm 2021 và những năm tiếp theo; trước mắt, thực hiện thật tốt Nghị quyê’t 01/NQ-CP và Nghị quyê’t 45/NQ-CP của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu Bộ KH-ĐT phải đoàn kết, thống nhất cao với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh; biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, biến cái không q.u.a.n t.r.ọ.n.g trở thành q.u.a.n t.r.ọ.n.g mới là q.u.a.n t.r.ọ.n.g.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ KH-ĐT cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiê’n lược lâu dài, mang tính quyê’t định. Một trong những nguồn lực bên trong rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g là giá trị con người Việt Nam, “cơ chế, chính sách, đường lối, tổ chức, vận hành tốt hay xấu đều do yếu tố con người quyê’t định”.

Thủ tướng lưu ý chú trọng hơn việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thiên nhiên như đất đai, tài nguyên, rừng, biển, không khí, môi trường… phục vụ cho pha’t triển đất nước. Đặc biệt, cần đưa truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống đoàn kết thống nhất của dân tộc ta thành nguồn lực pha’t triển. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài.

Khi thiết kế các cơ chế chính sách, Thủ tướng cho rằng cần quán triệt thông suốt quan điểm phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Bộ KH-ĐT cần coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiê’n đấu của tổ chức Đảng và mỗi đảng viên.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, siết c.h.ặ.t k.ỷ l.u.ậ.t, kỷ cương; đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ḃảǿ ᶌệ những người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ KH-ĐT tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyê’t 18, 19 của Trung ương, Kết luận 74 của Bộ Chính trị và Nghị quyê’t 39 của Bộ Chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần là một việc chỉ giao cho một người và một người làm nhiều việc. Xây dựng, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tăng cường cho thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, huy động nguồn lực, tạo cơ hội cho người dân và doanh nghiệp pha’t triển…

Thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH-ĐT tập trung mạnh mẽ xây dựng thể chế, trong đó rà soát, tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo về cơ chế, chính sách. Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Khuyến khích pha’t triển doanh nghiệp một cách khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cống hiến cao nhất cho đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp d.ị.ch vụ, công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng của công nghiệp sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới tư duy sáng tạo dựa trên thực tiễn của đất nước, dự báo chiê’n lược, xóa bỏ tư duy quan liêu bao cấp, xin-cho, dựa dẫm.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần giải quyê’t khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp là không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm (3 không). Theo Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương khó khăn thì mới cần đến Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Bộ KH-ĐT để giải quyê’t.

Theo tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *