̼N̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼R̼o̼l̼l̼s̼-̼R̼o̼y̼c̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼R̼o̼l̼l̼s̼-̼R̼o̼y̼c̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ N̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ […]

Xem chi tiết

B̼ị̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ […]

Xem chi tiết

X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼c̼ ̼x̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

̼̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼”̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ […]

Xem chi tiết

Xem ảnh con ngủ trưa ở lớp, phụ huynh phát hoảng, lo sợ những hệ lụy giới tính khôn lường!

Bức ảnh về giờ ngủ trưa của các em học sinh mẫu giáo được cô giáo chia sẻ trong nhóm chat đã khiến hội phụ huynh chia thành 2 phe tranh cãi kịch liệt. Khi bắt đầu lên 3 tuổi, đa số các em nhỏ đều sẽ được cha mẹ cho đi nhà trẻ. Việc […]

Xem chi tiết

Bữa ăn vội trên đỉnh đèo Hải Vân của đoàn người chạy xe máy về quê

Đoàn dừng chân ở đỉnh đèo Hải Vân tối nay (6/10) có cả người lớn tuổi và trẻ em. Họ đã chạy xe máy suốt chặng đường dài từ miền Nam để về quê tránh dịch. Tối 6/10, nhiều đoàn xe máy của người dân ở các tỉnh phía Bắc di chuyển từ miền Nam […]

Xem chi tiết

NÓNG: Phát hiện cả trăm F0 trong dòng người về quê

Trong dòng người chạy xe máy về quê những ngày qua, các tỉnh miền Tây đã phát hiện hàng trăm F0. Sáng 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, những ngày qua tỉnh đã tiếp nhận khoảng 17.000 người về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… Trong đó, tỉnh […]

Xem chi tiết

Chuyên gia An ninh mạng vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ thiện mang tên “tạm khóa báo có” và “sending”

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của một số người nổi tiếng và chuyên gia an ninh cũng đã lên tiếng cảnh báo. Thời gian gần đây, những vấn đề liên quan câu chuyện minh bạch các khoản […]

Xem chi tiết

CHẤN ĐỘNG: Phát hiện điều bất thường ở Trung Quốc ngay trước ca Covid-19 đầu tiên

Đơn hàng mua bộ xét nghiệm PCR tại Hồ Bắc tăng vọt vài tháng trước khi ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên, theo nghiên cứu mới công bố. Báo cáo được nhóm nghiên cứu gồm nhiều cựu quan chức tình báo Anh, Mỹ và Australia công bố hôm 4/10, cho thấy khoảng 10,5 triệu […]

Xem chi tiết

Chân Dung: Kẻ ph,ản độ,ng chủ mưu thực hiện đoạn ghi âm cắt, ghép vu không gây xôn xao dư luận

Công an tỉnh An Giang xác định file ghi âm xôn xao dư luận vừa qua là bịa đặt, mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh, do một đối tượng phản động đang sống tại Mỹ cấu kết với vài nghi phạm trong tỉnh thực hiện. Cơ quan điều tra […]

Xem chi tiết

Chùm ảnh: Bất chấp lệnh cấm người dân Thủ Đô vẫn đổ ra đường tập thể dụϲ từ tờ mờ sáng

Tờ mờ sáng, khi cả Hà thành vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, một số người đã đổ ra đường tập thể dục nhằm tránh lực lượng chức năng. Từ khoảng 3 đến 4 giờ sáng, một số tuyến đường ở Hà Nội xuất hiện người dân ra đường tập thể dục. Thậm chí […]

Xem chi tiết